COVID-19 ADVISORY: Ang PCMC ay patuloy na nagbibigay ng angkop at de-kalidad na serbisyo sa kabila ng hamon nang pagdami ng kaso ng COVID-19. Makabubuti na iwasan ang pag “walk-in” sa ospital. Kung may sintomas o anumang pangangailangang medikal ay tumawag muna sa ER 8588-9900 locals 263 and 318, COVID Triage locals 264 and 316 at One Hospital Command Center 1555.

Don’t forget to register in our 32nd PCMC  3 in 1 Postgraduate course. Learn updates on the current guidelines in the field of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Pulmonology and Diagnostic Radiology whiile earning CPD units.

Registration is FREE!!!  Register here:  Registration link: https://docquity.app.link/dm7ndN6yLib And click GOING (smiley)

See you all!!