COVID-19 ADVISORY: Ang PCMC ay patuloy na nagbibigay ng angkop at de-kalidad na serbisyo sa kabila ng hamon nang pagdami ng kaso ng COVID-19. Makabubuti na iwasan ang pag “walk-in” sa ospital. Kung may sintomas o anumang pangangailangang medikal ay tumawag muna sa ER 8588-9901 to 20 locals 263 and 318, COVID Triage locals 264 and 316 at One Hospital Command Center 1555.

About Pathology

The Philippine Children’s Medical Center Department of Pathology offers both Clinical and Anatomic Pathology services.
Its laboratory is supervised by board-certified pathologists of varied subspecialties, and manned by a full staff of registered and experienced medical technologists.