COVID-19 ADVISORY: Ang PCMC ay patuloy na nagbibigay ng angkop at de-kalidad na serbisyo sa kabila ng hamon nang pagdami ng kaso ng COVID-19. Makabubuti na iwasan ang pag “walk-in” sa ospital. Kung may sintomas o anumang pangangailangang medikal ay tumawag muna sa ER 8588-9901 to 20 locals 263 and 318, COVID Triage locals 264 and 316 at One Hospital Command Center 1555.

BOARD OF TRUSTEES OF SPECIALTY HOSPITALS

 

Office Designation Name Position
Department of Health Secretary Francisco T. Duque III ,M.D. Chairman
Department of Health Undersecretary Lilibeth C. David M.D. Member
Department of Health Undersecretary Gerardo V. Bayugo M.D. Member
Department of Health Undersecretary Maria Carolina V. Taino, CPA,MGM,CESO III Member
Department of Health Undersecretary Roger P. Tong-An, MAN,RN Member
Department of Health Undersecretary Mario C. Villaverde M.D. Member
Department of Health Undersecretary Maria Rosario Singh-Vergeire, M.D. Member
Department of Health Undersecretary Leopoldo J. Vega, M.D. Member
Department of Health Undersecretary Abdulah B. Dumama, M.D. Member
Department of Budget and Management Undersecretary Tina Rose Marie L. Canda Member
Office of the President Deputy Executive Secretary Alberto A. Bernardo Atty. Member
Philippine Heart Center Attorney VI Liza Lorena C. Bagsao-Manalang Corporate Secretary