COVID-19 ADVISORY: Ang PCMC ay patuloy na nagbibigay ng angkop at de-kalidad na serbisyo sa kabila ng hamon nang pagdami ng kaso ng COVID-19. Makabubuti na iwasan ang pag “walk-in” sa ospital. Kung may sintomas o anumang pangangailangang medikal ay tumawag muna sa ER 8588-9901 to 20 locals 263 and 318, COVID Triage locals 264 and 316 at One Hospital Command Center 1555.

Before your visit

 1. Information Center
 2. Find a Doctor
 3. Admission
 4. Visitor Information
 5. Direction and Parking

During your stay

 1. Hospital Amenities
  1. Chapel
  2. Children's Playground
  3. ATM
  4. Canteen & Convenient Store
  5. Telephone
  6. Sto. Nino Atrium
  7. Globe Atrium
  8. Day Care Center
 2. Patient and Family Support
  1. Medical Social Services
  2. Public Assistance Unit

After your visit

 1. Praise an Employee
 2. Share your Story
 3. Medical Records
 4. Billing