COVID-19 ADVISORY: Ang PCMC ay patuloy na nagbibigay ng angkop at de-kalidad na serbisyo sa kabila ng hamon nang pagdami ng kaso ng COVID-19. Makabubuti na iwasan ang pag “walk-in” sa ospital. Kung may sintomas o anumang pangangailangang medikal ay tumawag muna sa ER 8588-9901 to 20 locals 263 and 318, COVID Triage locals 264 and 316 at One Hospital Command Center 1555.


PCMC Newsletter December 2021 Issue 10


PCMC Newsletter November 2021 Issue 9


PCMC Newsletter October 2021 Issue 8


PCMC Newsletter September 2021 Issue 7


PCMC Newsletter August 2021 Issue 6


PCMC Newsletter July 2021 Issue 5


PCMC Newsletter June 2021 Issue 4


PCMC Newsletter May 2021 Issue 3


PCMC Newsletter May 2021 Issue 2


PCMC Newsletter April 2021 Issue 1