COVID-19 ADVISORY: Ang PCMC ay patuloy na nagbibigay ng angkop at de-kalidad na serbisyo sa kabila ng hamon nang pagdami ng kaso ng COVID-19. Makabubuti na iwasan ang pag “walk-in” sa ospital. Kung may sintomas o anumang pangangailangang medikal ay tumawag muna sa ER 8588-9901 to 20 locals 263 and 318, COVID Triage locals 264 and 316 at One Hospital Command Center 1555.

 

Vision


PCMC is the premiere institution in Pediatric Research, Training and Service.


Mission


We conduct collaborative research and train our people to deliver the most responsive service for vulnerable children and high-risk pregnant women.

 

Core Values


Professionalism

Citizen-Focused

Malasakit

Creativity

 

 

PCMC ORGANIZATIONAL CHART