COVID-19 ADVISORY: Ang PCMC ay patuloy na nagbibigay ng angkop at de-kalidad na serbisyo sa kabila ng hamon nang pagdami ng kaso ng COVID-19. Makabubuti na iwasan ang pag “walk-in” sa ospital. Kung may sintomas o anumang pangangailangang medikal ay tumawag muna sa ER 8588-9901 to 20 locals 263 and 318, COVID Triage locals 264 and 316 at One Hospital Command Center 1555.

The following persons are designated Point Persons for FY 2021 PBB

 

PBB Focal Person :

Ms. Mary Grace E. Morales

Alternate PBB Focal Person :

Mr. Israil Q. Corpuz

PBB Spokesperson :

Ms. Mary Grace E. Morales

Contact Person :

Mr. Israil Q, Corpuz

Mr. Ronnel P. Dimaala