COVID-19 ADVISORY: Ang PCMC ay patuloy na nagbibigay ng angkop at de-kalidad na serbisyo sa kabila ng hamon nang pagdami ng kaso ng COVID-19. Makabubuti na iwasan ang pag “walk-in” sa ospital. Kung may sintomas o anumang pangangailangang medikal ay tumawag muna sa ER 8588-9901 to 20 locals 263 and 318, COVID Triage locals 264 and 316 at One Hospital Command Center 1555.

Before you visit

Daily Visiting Hours:

Pay Patient             9:00am - 9:00pm

Service Patient        4:30pm - 8:00pm

For Critical Care Units such as the NICU and PICU, patients require more rest due to their medical conditions. The daily visiting hours are restricted as follows:

  • Neonatal Intensive Care Unit        8:00am - 9:00am
  • (NICU)                                        4:00pm - 5:00pm
  • Pediatric Intensive Care Unit       10:00am - 11:00am
  • (PICU)                                        4:00pm - 5:00pm