COVID-19 ADVISORY: Ang PCMC ay patuloy na nagbibigay ng angkop at de-kalidad na serbisyo sa kabila ng hamon nang pagdami ng kaso ng COVID-19. Makabubuti na iwasan ang pag “walk-in” sa ospital. Kung may sintomas o anumang pangangailangang medikal ay tumawag muna sa ER 8588-9901 to 20 locals 263 and 318, COVID Triage locals 264 and 316 at One Hospital Command Center 1555.

After your Stay

Praise an Employee

How did we measure up?

We would like to hear your perception on how well we have served you. It will also help us identify the areas we need to improve so we can serve you better.

Please fill in the Following:

Patient Name:

Age:

Diagnosis:

Ward/Room:

Evaluation form: