COVID-19 ADVISORY: Ang PCMC ay patuloy na nagbibigay ng angkop at de-kalidad na serbisyo sa kabila ng hamon nang pagdami ng kaso ng COVID-19. Makabubuti na iwasan ang pag “walk-in” sa ospital. Kung may sintomas o anumang pangangailangang medikal ay tumawag muna sa ER 8588-9901 to 20 locals 263 and 318, COVID Triage locals 264 and 316 at One Hospital Command Center 1555.

Institutional Research - Ethics Committee (IR-EC) Members and Officers 2022

Name Type of Discipline / Specialization Position
Jesus Nazareno J. Velasco, MD Intensive Care Chairman
Maria Cecilia Leongson-Cruz, MD Cancer and Hematology Co-Chair
Christopher Michael D. Parrilla, RN Nursing /Non-Medical Member-Secretary
Manuelito A. Madrid, MD Pathology Regular Member
Rachelle Angeli R. Niñalga, MD Cardiology Regular Member 
Paul Matthew D. Pasco, MD Neurology / Epidemiology Regular Member
Jay Ron O. Padua, MD Pediatric Infectious Diseases Regular Member
Maria Norma V. Zamora, MD Nephrology Regular Member
Alma A. Lopez Chaplain / Lay Regular Member / Non-Institutional
Erlinda Susana Cuisia-Cruz, MD Adolescent Medicine Alternate Member
Lucia B. Tiangco, MD Perinatal Alternate Member
Kristine O. Medel, DMD Dental Alternate Member
Ronnel S. Domingo Chaplain / Lay Alternate Member / Non-Institutional