COVID-19 ADVISORY: Ang PCMC ay patuloy na nagbibigay ng angkop at de-kalidad na serbisyo sa kabila ng hamon nang pagdami ng kaso ng COVID-19. Makabubuti na iwasan ang pag “walk-in” sa ospital. Kung may sintomas o anumang pangangailangang medikal ay tumawag muna sa ER 8588-9901 to 20 locals 263 and 318, COVID Triage locals 264 and 316 at One Hospital Command Center 1555.

I. Agency Mandates, Vision, Mission and List of Officials

II. Annual Financial Reports 2021

B. PCMC Performance Indicators/Targets and Accomplishment

Annual Reports

III. DBM Approved Budget and Corresponding Targets for FY 2021 (Not Applicable)

IV. Projects, Programs and Activities, Beneficiaries and Status of Implementation for FY 2021(Not Applicable)

V. FY 2021 / 2022 Annual Procurement Plan

VI. QMS ISO/EMS CERTIFICATION

VII. System of Ranking of Delivery Units and Individuals

VIII. Agency Review and Compliance Procedure of Statements and Financial Disclosures

IX. Freedom of Information (FOI) References

X. Data Privacy

 

link to TRANSPARENCY SEAL 2020

link to TRANSPARENCY SEAL 2019

link to TRANSPARENCY SEAL 2018